bip.gov.pl
A A A K

Druki do pobrania

Formularz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12) znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 297) i jest to DRUK OBOWIĄZUJĄCY dla obiektów budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego wg przepisów obowiązujących od 19 września 2020 r.

W dniu 1 lipca br. wchodzi w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (druki PB-16, PB-16a, PB-17 i PB 17a) (Dz. U. z 2021 r., poz. 913).

Od dnia 1 lipca druki te staną się OBOWIĄZUJĄCE dla obiektów budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego wg przepisów obowiązujących od 19 września 2020 r.

  1. Druki związane z rozpoczęciem budowy
  2. Druki związane z zakończeniem budowy
  3. Druki dot. okresowych kontroli obiektów budowlanych
  4. Druk dot. wszczęcia uproszczonego postępowania legalizującegoOpublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 15.03.2023
Podpisał: Piotr Komiszak
Dokument z dnia: 15.03.2023
Dokument oglądany razy: 47 538