bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 27.02.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja ogłoszenia Licznerskiego 5 i 7

Zamówienia publiczne

1.

Bydgoszcz, dnia 28.11.2022 r.

ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych zabezpieczenia części B budynku „B” usytuowanego na działce nr 36 obr. 96 przy ul. Poznańskiej 19/Grudziądzkiej 26 w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie stanu technicznego budynku „B” z dnia 30.03.2015 r. sporządzonej przez mgr inż. Piotra Bocian i Pana Piotra Suleckiego po uzyskaniu stosownej decyzji od Miejskiego Konserwatora Zabytków: 1) zabezpieczenie konstrukcji dachowej do czasu wykonania jej generalnego remontu (lub w zależności od woli właścicieli rozbiórki przedmiotowego obiektu) poprzez:
- podparcie krokwi słupami drewnianymi, o wym. 7x7 cm, w połowie rozpiętości ich przęseł, na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe,
- uzupełnienie brakujących krokwi,
- podparcie płatwi pośredniej słupami drewnianymi, o wym. 8x8 cm, w połowie rozpiętości jej przęseł na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe;
2) zabezpieczenie elementów murowych poprzez:
- wykonanie zastrzałów drewnianych ścianki attyki, zabezpieczających ją przed przełamaniem się i upadkiem na dach, zastrzały wykonać z krawędziaków o wym. 10x10 cm i zamocować je za pośrednictwem blach stalowych do ścianki attyki oraz belek stropowych, mocowanie do belek stropowych za pośrednictwem podwaliny, kąt dla zastrzałów ok. 60 stopni, ilość zastrzałów 3 szt., przejście zastrzałów przez pokrycie dachu wykonać jako szczelne,
- przemurowanie luźnych cegieł.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 31.12.2022 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

2.

Bydgoszcz, dnia 07.10.2022 r.


ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych: skucia luźnych i odpadających tynków zewnętrznych znajdujących się na elewacji od strony podwórza frontowego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 19/1 obr. 63 przy ul. Grunwaldzkiej 129 w Bydgoszczy, naprawy płyt balkonowych wszystkich balkonów znajdujących się na elewacji frontowej w/w budynku mieszkalnego.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 20.11.2022 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

3.

Bydgoszcz, dn. 08.11.2022 r.


ZAPYTANIE O CENĘ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie za zobowiązaną ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności określającej stan techniczny częściowo rozebranego muru oporowego posadowionego na terenie działki o nr 62/1 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy przy granicy z działką nr 61/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy 10 w Bydgoszczy. Ekspertyza ta winna w sposób nie budzący wątpliwości odpowiedzieć na pytanie czy obecny stan techniczny muru oporowego zapewnia bezpieczeństwo przed ewentualnym osunięciem się skarpy pomiędzy działką o nr 62/1 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy a działką nr 61/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy 10 w Bydgoszczy, a w przypadku stwierdzenia, iż aktualny stan muru nie zapewnia takiego bezpieczeństwa o wskazanie sposobu doprowadzenia przedmiotowego muru oporowego do stanu zgodnego z przepisami techniczno budowlanymi np. poprzez wzmocnienie lub przebudowę przedmiotowej konstrukcji oporowej. Ekspertyzą tą również należy objąć sąsiedni budynek znajdujący się w strefie oddziaływania położony na działce o nr 62/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt sporządzającemu ekspertyzę).
4. Termin do złożenia oferty: 8.02.2023 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Sebastian Krzych, tel. 52-58-58-808.

4.

Bydgoszcz, 2023-02-01

ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych przy ulicy Licznerskiego 5 i 7 w Bydgoszczy (działki nr ewid.: 43 i 42 w obrębie 393), dotyczącej dokonanych zmian w rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w nich się znajdujących, usytuowanych przy wspólnej ścianie granicznej. Ekspertyza ta winna wskazać jednoznacznie ilość wymaganych przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych), a w razie braku dostatecznej ich ilości - wskazać możliwość rozwiązania istniejącej sytuacji.

Warunki i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, wyrażone w kwocie brutto, związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni od dnia wyboru oferty, z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania właścicieli budynków o terminie, w któym należy udostępnić obiekty sporządzającemu ekspertyzę.
4. Termin złożenia oferty: 28 kwietnia 2023 roku (liczony od daty wpływu do tut. organu).
5. Adres złozenia oferty: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, budynek "B", pok. 203.
6. Informacji udziela: Marek Klowczyński, tel.: 53-58-58-183.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 27.02.2023
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 01.02.2023
Dokument oglądany razy: 7 580