bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 03.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ogłoszenie 20.07.2023 r

Informacje o rozstrzygnięciach

Bydgoszcz, dnia 03.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2022 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej sposób wykonania naprawy trzech balkonów znajdujących się na elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m5) położonego w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 14 działka nr ewid. 31 obr. 82. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek wpisany jest gminnej ewidencji zabytków, sposób naprawy balkonów należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.06.2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez T10 Prosta S.A.; cena brutto wynosi 9594, 00 zł. W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 03.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej szczegółowy zakres i prawidłowość wykonania robót budowlanych polegających na remoncie części dachu budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) położonego w Bydgoszczy przy ul. Siedleckiej 50 działka nr ewid. 90/1 obr. 17 w oparciu o inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Ekspertyza techniczna powinna w sposób niebudzący wątpliwości określić czy przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w przypadku odpowiedzi negatywnej wskazywać sposób doprowadzenia do zgodności z tymi przepisami tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.05.2020 r. wpłynęły dwie oferty.
Wybrano najtańszą ofertę firmy BETAC Iwona Czerwińska NIP: 953-113-95-11; cena brutto wynosi 2 500, 00 zł.

G
M
T
Y
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków


Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 03.11.2022
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 03.11.2022
Dokument oglądany razy: 3 797