bip.gov.pl
A A A K

Zakończenie budowy

Druki umieszczone na niniejszej stronie są wzorami obowiązującymi.

1) Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

2) Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie w części

3) Karta informacyjna

4) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem

5) Oświadczenie o braku sprzeciwu organów PSP i PIS

6) Dokumentacja geodezyjna

 

1) Zawiadomienie o zakończeniu budowy

2) Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego

3) Karta informacyjna

4) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności budowy z projektem

5) Dokumentacja geodezyjna

Do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz do zawiadomień o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 14.04.2022
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 14.04.2022
Dokument oglądany razy: 46 131