bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 03.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ogłoszenie

Informacje o rozstrzygnięciach

Bydgoszcz, dnia 03.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej szczegółowy zakres i prawidłowość wykonania robót budowlanych polegających na remoncie części dachu budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) położonego w Bydgoszczy przy ul. Siedleckiej 50 działka nr ewid. 90/1 obr. 17 w oparciu o inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Ekspertyza techniczna powinna w sposób niebudzący wątpliwości określić czy przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w przypadku odpowiedzi negatywnej wskazywać sposób doprowadzenia do zgodności z tymi przepisami tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.05.2020 r. wpłynęły dwie oferty.
Wybrano najtańszą ofertę firmy BETAC Iwona Czerwińska NIP: 953-113-95-11; cena brutto wynosi 2 500, 00 zł.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 03.06.2020
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 08.11.2015
Dokument oglądany razy: 3 496