bip.gov.pl
A A A K

Skargi i wnioski

Skargę lub wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy mogą Państwo:

• przesłać pocztą na adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15
85-130 Bydgoszcz

• złożyć za pośrednictwem platformy epuap
• doręczyć osobiście do Kancelarii Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, a we wtorki do 18.00

W sprawie skargi lub wniosku mogą Państwo spotkać się również z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w każdy wtorek i piątek. Termin spotkania mogą Państwo ustalić telefonicznie pod numerem 52 58 58 605.
 
Ważne informacje:
• skarg i wniosków nie można składać telefonicznie
• skargi i wnioski powinny zawierać Państwa imię i nazwisko oraz adres; brak tych danych spowoduje, że pozostawimy Państwa skargę lub wniosek bez rozpoznania
• zasady wnoszenia skarg i wniosków oraz ich rozpatrywania przez organy administracji publicznej regulują następujące przepisy:
• Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
O tym, jak załatwiliśmy Państwa skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa pismem.  Jeśli Państwa skarga lub wniosek będą dotyczyły sprawy, do której załatwienia, zgodnie z prawem, właściwy jest inny organ administracji publicznej, niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu skargi lub wniosku do PINB) przekażemy Państwa skargę (wniosek) do właściwego organu (zostaną Państwo pisemnie poinformowani o przekazaniu). Możemy też – tylko w przypadku skargi - udzielić Państwu informacji na temat organów właściwych do załatwienia Państwa sprawy – taką informację również przekażemy Państwu w formie pisma, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu Państwa skargi.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 07.11.2019
Podpisał: Piotr Komiszak
Dokument z dnia: 07.11.2019
Dokument oglądany razy: 3 654